Skadeprocessen

Nedan är en förenklad förklaring av hela skadeprocessen. Vi hoppas detta ger förstående i det komplexa arbete vi utför. Eftersom kvalitet och kundnöjdhet är vårt största fokus väger er önskan som kund tungt hos oss. Vi ber er frambringa information och önskemål så tidigt som möjligt i reparationsprocessen för att underlätta arbetet, samt att hålla så tidsbesparande reparationer/lackeringar som möjligt.

Tack för visad förståelse!

Skadeanmälan

Skadan som skett blir anmäld till försäkringsbolaget och får ett tilldelat skadenummer.

Skadebesiktning

Vi tar emot fordonet och besiktar vad som är trasigt och vad som behöver åtgärdas. En reparationskalkyl skapas av oss och skickas till försäkringsbolaget för att godkännas före reparation kan påbörjas.

Tidsbokning

Om kalkylen blir godkänd av försäkringsbolaget kontaktar vi er som kund och bokar in fordonet för reparation. Ni får nu ett datum då arbetet förväntas vara klart.

Reservdelar

I väntan på att fordonet ska lämnas in beställs nu alla reservdelar som behövs för reparationen.

Demontering / Reparation

Fordonet lämnas in och demontering, reparation påbörjas. De delar som behöver bytas byts nu ut och det som ska lagas blir riktat och kontrollerat. Fordonet går sedan vidare till lackeringen.

Lackering

Efter att fordonet riktats hos plåtslagaren kommer nu bilen till lackeringen. Här bestäms kulör och variant. Fordonet får rostskydd, grundfärg samt topplackering applicerad.

Montering / Kontroll

Efter lackeringen kommer fordonet tillbaka till plåtslagaren som monterar ihop och färdigställer fordonet. Hela arbetet kontrolleras innan reparationen klassas som komplett.

Utlämning

Fordonet är nu återställt och vi kontaktar kunden och meddelar att fordonet är klar för leverans. Tillsammans med kunden går vi igenom det arbete vi utfört och kommande skötsel av de nylackerade delarna.