Miljömål

Autopaint arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan

Målsättning

minimal påverkan

Vårt primära mål är att göra en så minimal påverkan på miljön som möjlig. Inte bara i vårt dagliga arbete utan även allt som AutoPaint hanterar. t.ex. transport, återvinning, drivmedel, utsläpp m.m.

Alla handlingar räknas därför minimerar vi användandet av papper. Fakturor skickas via mejl, bokföring och kundmeddelanden sker elektroniskt.

AutoPaint har endast gasdrivna miljöbilar för att minimera utsläpp. Vi föredrar att använda oss av el eller hybridbilar vid bokning av hyrbil. Av samma anledning har vi anslutit oss till BASF Glasurit Eco-Balance för total kontroll.

Vi hanterar vår egen källsortering och har avtalat med Pre-Zero som tillhandahåller all vår återvinning och hantering av miljöfarligt avfall.

För en komplett beskrivning se vår miljöpolicy till höger.

aktiva mål

2022

avklarade mål

2018 - 2021

Dokument

AutoPaint AB

Bussförbindelser 2022

Busshållplats

Buss 118

Buss 811

Buss 886

Uppsala Länstrafik

Station

Station

Station

Avvikande Öppettider 2023

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December