försäkringsbolag

Med kvalitet, kundnöjdhet och miljö i fokus!

...vi finns här för er, när ni behöver oss!

Vi arbetar ständingt med att utöka samarbetet med försäkringsbolagen i vår branch.  Allt för att underlätta för våra gemensamma kunder. En skadereparation är alltid en dialog mellan kund <-> försäkringsbolag samt försäkringsbolag <-> skadeverkstad. Därför är det viktigt för er som kund att ni förklarar så utförligt som möjligt för både försäkringsbolaget och oss som skadeverkstad vad som hänt vid skadetillfället för att få en så smidig upplevelse och reparation som möjligt. 

Viktigt att förstå är att vi som skadeverkstad får endast utföra reparationer i försäkringsärenden som godkänts av försäkringsbolaget i fråga. Eventuella frågetecken eller tillägg måste därför anmälas av försäkringstagare till försäkringsbolaget.

Försäkringsavtal

Avtalverkstad

Autopaint har avtal med följande försäkringsbolag. Vi utför kompletta skadereparationer åt dessa försäkringbolag. AutoPaint är ATI-anslutna som Klass 1 verkstad. Vi tillhandahåller även hyrbilshantering åt våra kunder vid behov.

Sammarbetsverkstad

Autopaint har sammarbete med följande försäkringsbolag. Vi utför kompletta skadereparationer åt dessa försäkringbolag. AutoPaint är ATI-anslutna som Klass 1 verkstad. Skillnaden mellan avtal och sammarbete är t.ex. att försäkringsbolaget ej skriver avtal eller styr inte sina kunder till speciella verkstäder.

Saknar avtal

Autopaint har inga avtal med följande försäkringsbolag.

AutoPaint AB

Bussförbindelser 2022

Busshållplats

Buss 118

Buss 811

Buss 886

Uppsala Länstrafik

Station

Station

Station

Avvikande Öppettider 2023

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December