FÖRSÄKRINGSBOLAG

vi finns för att hjälpa er med eran försäkringsskada

Vi arbetar ständingt med att utöka samarbetet med försäkringsbolagen i vår branch.  Allt för att underlätta för våra gemensamma kunder. En skadereparation är alltid en dialog mellan kund <-> försäkringsbolag samt försäkringsbolag <-> skadeverkstad. Just därför är det viktigt att ni som kund förklarar så utförligt som möjligt vad som hänt vid skadetillfället för att vi som verkstad ska få mycket och informativ och relevant information om det skadade fordonet som möjligt. Allt för att få en så bra och snabb hantering av ärendet som möjligt.

I dagsläget har vi avtal med nedanstående försäkringbolag. Vi för diskussion med Folksam, Gjensidige och Watercircle för att i framtiden kunna sammarbeta tillsammans.

CABAS | CABAS HEAVY | CABPLAN

Enligt branschstandard och krav från försäkringsbolagen sker alla skadebesiktningar, skadeberäkningar och prisberäkningar genom CABAS/CABAS Heavy.
All planering och bokning sker genom CAB Plan.

ALLDATA

All rep.literatur får vi från Alldata för att säkerställa att vi alltid reparerar efter fabrikantens anvisningar. Att bibehålla kvalitet, säkerhet och finish är ett krav och en självklarhet för oss.

AUTOCOM | ADAS

I samband med alla reparationer läser vi av bilens felminne vid inlämning samt efter reparation för att säkerställa att alla funktioner fungerar som dom ska. Dessa protokoll sparas i våra arkiv och kan alltid efterfrågas av kund.