FÖRSÄKRINGSBOLAG

vi finns för att hjälpa er med eran försäkringsskada

Vi arbetar ständingt med att utöka samarbetet med försäkringsbolagen i vår branch.  Allt för att underlätta för våra gemensamma kunder. En skadereparation är alltid en dialog mellan kund <-> försäkringsbolag samt försäkringsbolag <-> skadeverkstad. Just därför är det viktigt att ni som kund förklarar så utförligt som möjligt vad som hänt vid skadetillfället för att vi som verkstad ska få mycket och informativ och relevant information om det skadade fordonet som möjligt. Allt för att få en så bra och snabb hantering av ärendet som möjligt.

I dagsläget samarbetar vi med alla försäkringbolag utom Folksam. Ni som har Folksam försäkring är dirigerade till auktoriserad verkstäder för respektive bilmärke.

CABAS

Enligt branschstandard sker alla skadebesiktningar, skadeberäkningar och prisberäkningar genom CABAS. All planering sker genom CAB Plan.

ALLDATA

All rep.literatur kommer genom Alldata för att säkerställa att vi alltid reparerar efter fabrikantens anvisningar. Att bibehålla kvalitet, säkerhet och finish är ett krav och en självklarhet.

AUTOCOM

I samband med alla reparationer läser vi av bilens felminne vid inlämning samt efter reparation för att säkerställa att alla funktioner fungerar som dom ska. Dessa protokoll sparas i våra arkiv och kan alltid efterfrågas av kund.